loading
West Credit Leasing IFN stă la dispoziţia clienţilor GRUP WEST cu o ofertă avantajoasă de finanţare în sistem leasing. De asemenea, personalul nostru este în măsură să ofere consultanţă cu privire la soluţia optimă de finanţare auto şi de închidere sau de preluare a unui contract de leasing.


Acte necesare pentru aprobarea încheierii unui contract de leasing pentru societăţi comerciale.

 • Copie după Codul Unic de Înregistrare;
 • Copie după actele constitutive: Act Constitutiv, Statut, Contract de Societate;
 • Certificat constatator de la Registrul Comerţului sau Cameră de Comerţ;
 • Împuternicire semnată de asociaţii societăţii pentru persoanele ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing;
 • Copie după B.I. / C.I. –ul persoanelor care semnează contractul de leasing;
 • Ultimul bilanţ vizat de organele fiscale;
 • Balanţele aferente ultimelor trei luni vizate în original de reprezentanţii legali ai societăţii;
 • Certificat de atestare fiscală de la Administraţia Financiară sau ordine de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul de stat (profit, TVA, CAS);
 • Contractele de închiriere / Acte de proprietate - care atestă sediul social, sau Declaraţie pe proprie răspundere al administratorilor sau acţionarilor în ce priveşte sediul social al societăţii;
 • Orice alte documente cerute de finanţator.


Acte necesare pentru aprobarea încheierii unui contract de leasing pentru persoane fizice

 • Copie după B.I. / C.I. –ul persoanelor care semnează contractul de leasing;
 • Adeverinta de venit
 • Copie Carte de munca sau copie Contract de munca
 • Orice alte documente cerute de finanţator.
Sus pagina